آهویی که حنا پمادی را به عنوان غذا می خورد!!!

مصریان باستان از حنا پمادی برای درمان سردرد استفاده می کردند، بنابراین خمیر آن را روی پیشانی می گذاشتند و همچنین گل های معطر آن را به این منظور استشمام می کردند.

در کتاب طب النبوی ابن قیم جوزیه آمده است آنچه ابن ماجه در سنن خود روایت کرده که حدیثی در سندش ضعیف است: «پیامبر صلی الله علیه و آله سر خود را می پوشاند.

با حنا اگر ترک خورد و بگوید: ان شاء الله نافع است.

ابن جوزیه در ادامه می گوید: درمان سردرد چنانکه در این حدیث آمده جزئی است نه کامل و معالجه از انواع آن است و سرکه سردرد را تسکین می دهد و قوه ای متناسب با آن دارد.

اعصاب اگر با آن پانسمان شود دردش را تسکین می دهد و این مخصوص سردرد نیست بلکه در اعضا نفوذ می کند و چنگال دارد که اعضا را محکم می کند.

حنا

دکتر غیاث آل احمد (16) اشاره می کند که برخی از اساتید دانشکده داروسازی دانشگاه قاهره موادی را از حنای البغدادی استخراج کردند که در درمان سردرد استفاده می شود.

محققان دریافتند که برگ های حنا حاوی دو ماده فعال است که یکی از آنها قلب را تحریک و ضربان آن را تنظیم می کند و دیگری باعث شل شدن ماهیچه ها و گشاد شدن رگ های خونی و در نتیجه کاهش فشار خون می شود.

قارچ بین انگشتان پا و دست ها به دلیل رطوبت ناشی از شستشوی مکرر با آب بدون خشک شدن یا تعریق زیاد در گرما رشد می کند و عفونت هنگام پوشیدن جوراب نایلونی افزایش می یابد زیرا از تبخیر آب و عرق پا جلوگیری می کند.

بنابراین رطوبت بین انگشتان افزایش می یابد و دلیلی برای رشد قارچ است و همچنین در تمام چین های بدن (زیر بغل، زیر سینه و کشاله ران) به ویژه در افراد چاق، دیابتی ها رشد می کند.

افرادی که تعریق بیش از حد دارند.